Hi,欢迎来到中信商城

帮助中心

返回商城首页
送货上门

 免费送货上门
        中信通讯网目前支持在曲靖市麒麟区,门店五公里范围内送货上门,您可在提交订单时注明选择免费送货上门服务。(请注明收货注意事项,如时间、地点等) 

                                        

                                             送货时间:9:00-18:00                                                                                        

                    运送.jpg